MUKANA – INTOA, ILOA JA OSALLISUUTTA!

Koulutus- ja valmennuspalvelu MUKANA on asiantuntijasi opetuksen ja oppimisisen pelillistämisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä.

Anna Uusiniitty

Sähköposti: anna.uusiniitty@koulutusmukana.fi

Twitter: @annauusiniitty

Olen opettaja ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija. Koulutan yksityisiä henkilöitä ja opetushenkilöstöä molemmissa rooleissa. Olen opettanut äidinkieltä ja kirjallisuutta yläkoulussa 16 vuotta ja viimeiset kaksi vuotta olen työskennellyt joustavan perusopetuksen opettajana. Minulla on lisäksi pitkä kokemus suomen kielen opettamisesta toisena ja vieraana kielenä sekä erilaisten kielellisten erityisvaikeuksien kanssa oppimisen haasteista.

Työntekijänä olen ahkera, joustava ja vien aloittamani projektit loppuun asti. Innostun helposti uusista asioista ja olen hyvä innostamaan myös muita.

Copy of cv

Koulutukseni

Olen valmistunut Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi (FM) vuonna 2004. Pääaineeni oli suomen kieli ja sivuaineina olen opiskellut suomen kirjallisuutta, kasvatustiedettä, mediakulttuuria ja hypermediaa. Lisäksi olen suorittanut Suomi toisena kielenä -aineopinnot sekä erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot Jyväskylän Yliopistossa ja luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen liittyvän LUKILOKI-täydennyskoulutuskokonaisuuden Jyväskylän Yliopistossa. Yliopisto-opintojen lisäksi olen täydentänyt osaamistani erilaisissa draamakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan koulutuksissa.

Pedagogista osaamistani olen täydentänyt myös ihan uudenlaisilla opinnoilla ja valmistuin syksyllä 2018 neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Copy of cv

Kokemukseni

Työskentelen Hämeenkyrön Yhteiskoulussa JOPO-luokan opettajana. Aikaisempi kokemukseni on Hämeenkyrön Yhteiskoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, missä työssä aloitin syksyllä 2004. Äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi olen opettanut koko työurani ajan myös suomea toisena kielenä sekä teatteri-ilmaisun valinnaisia kursseja. Varsinaisen opetustyön ohessa olen kehittänyt omia digitaalisia oppimateriaaleja: Sä osaat! -opetusblogin, Äidinkielen huoltoasema -portaalin sekä Yhtärin digivinkit -sivuston.

Tieto- ja viesintätekniikan käyttö opetuksessa on kiinnostanut minua aina ja tartun rohkeasti uusiin haasteisiin ja kokeilen mielelläni vaihtoehtoisia opetus- ja arviointimenetelmiä. Viimeisen viiden vuoden aikana olen aktiivisesti kehittänyt äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun soveltuvaa yksilöllisen opiskelun mallia, josta voi lukea lisää täältä. Pitkäjänteisen työn tuloksena olemme saavuttaneet yhden etapin: koulussamme kaikkien äidinkielen opettajien tunneilla opiskellaan ilman oppikirjaa, oman sähköisen oppimateriaalin avulla. Oppilaat etenevät osin yksilölliseen tahtiin ja arviointimenetelmät on kehitetty vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia: arviointi on jatkuvaa, läpinäkyvää ja avointa.

Suunnittelemani monialainen oppimiskokonaisuus The day before tomorrow oli OAJ:n vuoden opetusteko-finaalissa tammikuussa 2019.

Opetuksessa olen ollut organisoimassa lukuisia Kunteko2020-hankkeita:

Opetustyön lisäksi olen toiminut kustannustoimittajana AMK-kustannus Oy:ssä 2007-2010. Listan toimittamistani kirjoista löydät täältä. Opiskeluaikanani 1997-2004 työskentelin asiakaspalvelijana ja oikolukijana Infosto Oy:ssä.

Copy of cv

Digiope

Käytän sujuvasti tieto- ja viestintäteknologiaa ja olen kiinnostunut erityisesti sen pedagogisesta käytöstä. Monen vuoden käyttökokemus on osoittanut, ettei digiloikkaa oteta laitteen avulla, vaan suurin muutos pitää tehdä opettajan omassa ajattelussa. Uudenlaisen oppimisen tärkeä työkalu ja apuväline on tieto- ja viestintätekniikka, mutta edelleen opettajan ammattitaito on oppilaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Osa tästä kohtaamisesta voi toki tapahtua myös digilaitteiden välityksellä.

Käytän sujuvasti Office365-ympäristöä sekä Googlen sovelluksia (Classroom, Docs, Slides, Forms, YouTube, Blogger, Meet). Erityinen vahvuuteni on PC:n selainpohjaisissa työkaluissa, mutta myös iPadin opetuskäyttö onnistuu.

Suosin omassa tekemisessäni ilmaisia sovelluksia, jolloin mihinkään ei tarvitse sitoutua ja alustaa voi vaihtaa, kun siltä tuntuu. Hyödynnän oppitunneilla mahdollisimman paljon oppilaiden omia laitteita ja opetan heitä mobiililaitteiden monipuoliseen oppimis- ja tiedonhakukäyttöön viihdekäytön lisäksi. Näiden lisäksi olen löytänyt pelillisyydestä väylän tuoda opittava asia hyvin monenlaisten oppijoiden luo ja löytää jokaisesta juuri hänen parhaat puolensa oppijana. Kaikki tekemäni pelit löydät Seppo-sovelluksen sisältökirjastosta tunnuksella säosaat. Viime kevääni tekemäni Kirjastoon kadonneet -peli voitti Äidinkielen opettajien liiton ja Seppon järjestämän Lukupeli-kilpailun.

Sivun alareunasta löytyvästä listasta näet ohjelmat, joiden käyttö ja opettaminen minulta sujuu. Aktiivisina linkkeinä aukevat ne, joissa minulla on myös julkinen profiili ja työnäytteitä.

Copy of cv

Nepsyope

Opettajan ammatin lisäksi olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä suorittanut erityispedagogiikan aineopinnot. Näiden ADHD-liiton kouluttama Strategia-valmentaja. lisäksi olen Kiinnostus ratkaisukeskeisiin työtapoihin ja neuropsykiatrisiin ongelmiin on herännyt käytännön työssä.

Jokaisessa yleisopetuksen ryhmässä on oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen haasteisiin. Toisaalta ihan jokainen yläkoululainen nauttii arvostavasta kohtaamisesta, positiivisesta pedagogiikasta ja selkeistä, huolellisesti suunnitelluista, vaihtelevista oppitunneista.

Copy of cv

Sosiaalisen median sivujani ja profiilejani

Twitter

Facebook Koulutus- ja valmennuspalvelu Mukana

Facebook Äidinkielen huoltoasema

Äidinkielen huoltoasema -sivusto

Sä osaat! -opetusblogi

Yhtärin digivinkit -sivusto

Canva

Thinglink

Youtube

Blogger

Wix.com

Instagram

Spotify

Vimeo

Prezi

LinkedIn

Symbaloo

SlideShare

Socrative

Padlet

Wattpad

Quizlet

Storify

Seppo.io

Papuri

Qr-koodit

iMovie

Adobe Spark Video

Koulutus- ja valmennuspalvelu MUKANA on digitaalisen opetuksen asiantuntijapalvelu. Ydinosaamisalueitamme ovat opetuksen pelillistäminen ja oppimispelit, erilaisten opetukseen ja oppimiseen liittyvien digi-ideoiden kehittäminen ja soveltaminen sekä osallisuuden ja eriyttämisen vahvistaminen myös digitaalisessa oppimisessa.

Pidä blogia WordPress.comissa.