Koulutukset

Koulutuspalvelu MUKANA on niin kasvokkaisen vuorovaikutuksen kuin digitaalisten ympäristöjen opetuskäytön asiantuntija. Opettajille järjestettyjen koulutusten ydinalue on oppilaan kohtaamisessa ja haastavien tilanteiden ratkaisukeskeisessä toiminnassa sekä osallisuuden turvaamisessa niin luokkaopetuksessa kuin digitaalisissa ympäristöissä. MUKANAn kouluttajilla on pitkä kokemus koulumaailmasta ja erityisesti oppilashuollon haasteista. Syksyn 2021 uudet koulutuskokonaisuudet käsittelevät pelillisyyttä, arjen vuorovaikutustilanteita ja kouluakäymättömien oppilaiden ohjausta sekä valmennusta takaisin kouluun.

Järjestämme koulutuksia myös muiden alojen henkilöstölle vuorovaikutustaitojen kehittämisestä sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen asiakastyössä.

Lue lisää koulutuksista:

Copy of CV (1)Copy of CV