KOULUTUKSET

MUKANA on niin kasvokkaisen vuorovaikutuksen kuin digitaalisten ympäristöjen opetuskäytön asiantuntija. Opettajille järjestettyjen koulutusten ydinalue on opettajan digitaidoissa, opetuksen ja oppimisien pelillistämisessä, oppilaan kohtaamisessa, haastavien tilanteiden ratkaisukeskeisessä toiminnassa sekä osallisuuden turvaamisessa niin luokkaopetuksessa kuin digitaalisissa ympäristöissä.

MUKANAn kouluttajilla on pitkä kokemus koulumaailmasta ja erityisesti digitaalisten sovellusten hyödyntämisessä opetuksessa ja oppimisessa.

Syksyn 2022 uudet koulutuskokonaisuudet käsittelevät pelillisyyttä, arjen vuorovaikutustilanteita ja kouluakäymättömien oppilaiden ohjausta sekä valmennusta takaisin kouluun.

Järjestämme koulutuksia myös muiden alojen henkilöstölle vuorovaikutustaitojen kehittämisestä sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen asiakastyössä.

Pidä blogia WordPress.comissa.