Kouluvalmennus

Mukana tarjoaa kouluvalmennusta tilanteissa, joissa koulunkäynnissä on ongelmia. Kouluvalmennuksesta saa konkreettista apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Kouluun meneminen tuntuu vaikealta ja poissaolot ovat lisääntyneet
  • Koululainen on jäänyt kokonaan kotiin
  • Yhteistyö koulun kanssa on hankalaa eikä yhteistä säveltä löydy
  • Oppimisessa on haasteita eikä koulun tarjoama tuki tunnu riittävältä
  • Lapsen / nuoren neuropsykiatriset haasteet tekevät koulunkäynnistä hankalaa

Kouluvalmennus rakennetaan jokaisen lapsen ja nuoren kanssa yksilöllisesti ja se sisältää myös perhevalmennusta ja apua toimivan tukiverkon rakentamiseen.

MUKANAn kouluvalmennus perustuu Hemmasittare-malliin ja on osoittautunut toimivaksi käytännöksi usean peruskoululaisen kohdalla. Käytössä on myös ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen työtapoja.

Valmennuksen lisäksi MUKANA myös kouluttaa opetusalan henkilöstöä kouluakäymättömän oppilaan ja tämän perheen kohtaamiseen ja auttamiseen.

MUKANAn Nepsyvalmennus-esite pdf-muodossa