Neuropsykiatrinen valmennus

”Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto, valmentajan ja asiakkaan yhteinen projekti, jossa asiakas tuettuna tavoittelee yhdessä asetettuja päämääriä.”

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus:

 • kielellinen erityisvaikeus
 • oppimisvaikeuksia
 • adhd
 • Aspergerin oireyhtymä
 • Touretten oireyhtymä
 • tai joilla on arjenhallintaan tai opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta  saa apua ja tukea

 • arjen- ja elämänhallintaan
 • itsenäistymiseen
 • itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen
 • opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Neuropsykiatrinen valmennus  tapahtuu

 • valmentajan työtilassa
 • tapaamisissa asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.
 • Yhteyttä pidetään myös sähköisesti asiakkaalle parhaiten sopivalla välineellä ja puhelimella.

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti. Tapaamisia on noin 1 – 2 kertaa viikossa.

Neuropsykiatrista valmennusta  tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi hakea maksusitoumusta kotikunnan terveys- tai sosiaalitoimesta.

MUKANAn Nepsyvalmennus-esite pdf-muodossa